Điều khoản đặt phòng

ĐIỀU 1. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

1.1 Thời gian nhận phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

 • Thời gian nhận phòng tại Khách Sạn là từ 14:00 giờ ngày Khách đến. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn tùy theo công suất, tình trạng phòng sẵn có nhưng không sớm hơn 12:00 giờ ngày Khách đến.
 • Nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.
 • Nhận phòng sớm từ sau 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.
 • Các khoản phí nhận phòng sớm sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm thông báo đề nghị nhận phòng sớm được Khách Sạn xác nhận.

1.2 Thời gian trả phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

 • Thời gian trả phòng tại Khách Sạn không muộn quá 12:00 giờ.
 • Khách có thể trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau: 50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 18:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 18:00 giờ.
 • Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.
 • Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của Phương Bắc Luxury khi Khách trực tiếp thanh toán cho Phương Bắc Luxury hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Phương Bắc Luxury và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

ĐIỀU 2. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

2.1 Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Phương Bắc Luxury dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.

2.2 Trong mọi trường hợp Khách (bao gồm một cá nhân, một nhóm hoặc nhiều nhóm Khách khác nhau) đặt phòng qua Đối Tác để sử dụng cùng một loại phòng của Phương Bắc Luxury, Đối Tác phải đảm bảo:

 1. Giá Gói phòng dựa trên mặc định 02 người lớn trong 1 phòng khách sạn (với tối đa 04 người phụ thuộc vào loại phòng) nếu không được đề cập đến ở trong các Phụ lục liên quan đến giá phòng;
 2. Đối Tác đã thông báo đến toàn bộ Khách về việc sẽ ở với các khách hàng khác đặt phòng qua Đối Tác; Toàn bộ Khách đã đồng ý và ký xác nhận chấp nhận việc ở chung phòng và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân và các vấn đề cá nhân khác trước khi làm thủ tục nhận phòng. Phương Bắc Luxury được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung phòng.

2.3 Thông tin Đặt Phòng

Khách sạn Phương Bắc Luxury

Địa chỉ: 214 Trương Pháp, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Tel: 84-232 3849 555/ 84-232 3849 777

Hotline: 84 905 445 444/ 08 1817 5555

Email: info@phuongbacluxuryhotel.com

 

2.4 Quy định về lưu trú

2.4.1 Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn được áp dụng như sau:

 • 04 người lớn (+ tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi) cho loại phòng Gia đình - FAMILY
 • 03 người lớn (+tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi) cho loại phòng 3 giường - TRIPLE
 • 02 người lớn (+tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi) cho loại phòng 2 giường, phòng hạng sang 2 giường đơn - TWIN, phòng cao cấp giường đôi - DOUBLE, phòng VIP
 • Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ tùy theo loại phòng chính sách áp dụng tại khách sạn

2.5 Trường hợp đặc biệt: trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v…), Phương Bắc Luxury có quyền di dời Khách sang loại phòng khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Phương Bắc Luxury xác nhận.

2.6 Thông tin cung cấp cho Khách Sạn

2.6.1 Thông tin cung cấp trước ngày đến

 1. Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:
 • Danh sách tất cả các Khách hàng (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, quốc tịch, bản sao thẻ tạm trú):
  + Khách lẻ: Phải được gửi tới bộ phận đặt phòng của Khách Sạn theo hạn dưới đây kể từ ngày nhận được xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí:
  * Mùa thấp điểm: 15 ngày
  * Mùa cao điểm: 7 ngày
  * Mùa đỉnh điểm lễ tết: Tại thời điểm đặt phòng

+ Khách đoàn: Chi tiết theo hợp đồng khách đoàn.

 • Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.
 • Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, Phương Bắc Luxury có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Phương Bắc Luxury. Trong trường hợp đó, Vinpearl sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.
 • Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

2. Thay đổi thông tin:

 • Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng ít nhất 05 ngày trước ngày Khách nhận phòng. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Phương Bắc Luxury có quyền thực hiện đồng thời các biện pháp sau:
  • Áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.
  • Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc Phương Bắc Luxury có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho Phương Bắc Luxury.

2.6.2 Thủ tục nhận phòng

 • Khách cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em và chụp ảnh khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này. Trong trường hợp Khách không xuất trình được giấy khai sinh của trẻ em, Khách/Đối Tác đồng ý cùng chiều cao của trẻ để xác định số tuổi của trẻ, cụ thể như sau:
 • Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Phương Bắc Luxury, Khách đồng ý cho phép Phương Bắc Luxury chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Phương Bắc Luxury cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.
 • Phương Bắc Luxury có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách không thực hiện việc đặt cọc theo quy định nêu trên. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm đặt cọc thay cho Khách trong trường hợp Khách không thực hiện việc đặt cọc cho Phương Bắc Luxury. Nếu Đối Tác không đặt cọc theo quy định thì phòng không được đặt cọc sẽ áp dụng theo chính sách No-Show quy định tại Điều Khoản Chung này.

2.6.3 Dịch vụ đón, tiễn tại sân bay:

 1. Đối với các Khách Sạn cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí, không áp dụng phí hủy đối với dịch vụ này.
 2. Đối với các Khách Sạn có cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay tính phí, thông tin chi tiết về loại xe, phí sử dụng, phí hủy,….được cung cấp trước trong xác nhận đặt phòng của từng Khách Sạn.
 3. Đối với trường hợp đặt xe riêng, số hiệu chuyến bay, thời gian chuyến bay phải được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày nhận phòng để Khách Sạn bố trí việc đón, tiễn. Nếu có những thay đổi hoặc yêu cầu đón, tiễn bị hủy, cần thông báo cho Khách Sạn chậm nhất 03 ngày (72 giờ) trước ngày nhận phòng. Mọi trường hợp thông báo sau thời hạn này sẽ bị áp dụng phí hủy.
 4. Lễ tân tại sân bay sẽ đón tiếp Khách tại bàn lễ tân của Phương Bắc Luxury được bố trí ở khu vực sảnh đến. Vui lòng tìm kiếm bảng tên đón hoặc liên hệ với quầy lễ tân tại sân bay qua số điện thoại liên lạc được cung cấp tại xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ.
 5. Đối với dịch vụ xe tiễn miễn phí, Khách có trách nhiệm có mặt tại khu vực sảnh Khách Sạn 15 phút trước giờ khởi hành. Trường hợp chậm trễ, xe buýt khách sạn vẫn sẽ di chuyển đi sân bay để đảm bảo không ảnh hưởng đến các Khách khác. Khách đến trễ sẽ tự chịu chi phí vận chuyển ra sân bay.

2.7 Thông tin liên hệ đặt phòng của Khách Sạn được quy định tại thông tin Khách Sạn được đăng tải trên Trang Web.